Com a empresa

Les empreses poden recolzar al Tercer Sector amb diferents mecanismes de col·laboració: a través del departament de Responsabilitat Social Corporativa finançant un projecte o esdevenint un soci estratègic, fent un donatiu puntual, o també mitjançant sistemes de participació dels empleats en plataformes i campanyes solidàries.

la Lluita contra els Abusos Sexuals Infantils necessita de la implicació d’un sector empresarial valent, innovador i emprenedor, que assumeixi el repte d’ajudar-nos a eradicar un problema greu de salut pública que afecta a un 20% de la població.

Eines de col·laboració: