Cursos i activitats

Totes les Formacions i Activitats que realitza la Fundació Vicki Bernadet són adaptades al col·lectiu i a la demanda. A banda de les especificades aquí, et pots posar en contacte amb nosaltres i t’oferirem la millor opció per al sector del que provinguis o la necessitat detectada.

Professionals i futurs professionals

Mestres i Monitors de Lleure

“Detecció i prevenció de l’abús sexual infantil”
Tallers de formació i assessorament a educadors/es de l’àmbit de l’educació no formal per tal de fer front a situacions de sospita d’abusos sexuals a menors, així com per poder fer tasques de prevenció amb els menors amb qui treballen.

Durada 4 hores. Metodologia basada en casos. Núm. màxim d’alumnes: 30
Ens desplacem a territori.

Futurs Professionals

Activitat dirigida a grups d’alumnes de Cicles Formatius (educació infantil, integració social,…)
A través de la discussió i el debat reflexiu, es treballarà la prevenció, detecció i intervenció en situacions de sospita o certesa d’abús sexual infantil. La formació es realitzarà amb el grup-classe.Durada 2 hores. Metodologia basada en casos. Núm. màxim d’alumnes: 30
Ens desplacem a territori.

Cursos sobre Detecció-Intervenció-Prevenció dels ASI

Aquests cursos poden tenir diferents durades: 16h – 20h – 24h.
Destinataris: estudiants i/o professionals de diferents àmbits (educació, serveis socials, salut, dret, sistema de protecció…). S’ofereix a entitats o centres que vulguin formar als seus treballadors. El contingut es pot adequar a les necessitats del col·lectiu.
Núm. màxim d’alumnes: 30
Ens desplacem a territori i es demana que l’entitat demandant cedeixi un espai per a realitzar la formació.Els principals objectius són:
 • Diferenciar l’abús sexual d’altres maltractaments infantils.
 • Conèixer què és l’abús sexual infantil, les seves característiques i les seves conseqüències.
 • Donar estratègies per poder detectar possibles casos d’abús sexual a menors.
 • Explicar els circuits assistencials que s’han de seguir en el moment en què es coneix l’existència de l’abús sexual infantil.
 • Conèixer els possibles tractaments psicològics per reduir els efectes de l’abús sexual infantil.
 • Aprofundir en el circuit legal que comporta el delicte de l’abús sexual.

Col·laboració amb postgraus i màsters universitaris.

La Fundació Vicki Bernadetdes de fa anys col·labora amb el món universitari, ofertant places de practicum i realitzant sessions en diferents màsters.

Jornada Formativa anual

La Fundació realitza una Jornada Formativa anual, oberta a totes les persones interessades en la temàtica de l’Abús Sexual Infantil. Aquesta trobada serveix per compartir experiències i bones pràctiques amb professionals, de reconegut prestigi nacional i internacional.

L’objectiu d’aquesta jornada és promoure bones pràctiques en la detecció, diagnòstic i atenció a les víctimes dabús sexual infantil i les seves famílies.

S’informarà puntualment de les novetats referides a les Jornades de l’any en curs.
Places limitades.

Abús i Discapacitat

“La Sexualitat i l’’Abús Sexual a Persones amb Discapacitat. Prevenció, Detecció, Actuació”. Formació de 24 hores.

Aquest curs està destinat a persones que treballin en l’àmbit de la discapacitat (educació social, psicologia, treball social, etc) i que vulguin aprofundir en el coneixement de la sexualitat de les persones amb discapacitat així com en les possibles situacions d’Abús Sexual en què es puguin trobar en un moment determinat.

L’objectiu de la formació és dotar d’eines a totes aquelles persones que es relacionen en la seva activitat professional amb persones amb discapacitat, per tal reconèixer i conèixer la seva sexualitat i poder detectar i prevenir si s’escau, situacions d’abús sexual.

Dones

Conferències

Participació en Jornades, Conferències i Jornades de treball amb diferents col·lectius professionals, institucions i agents implicats al territori, amb l’objectiu de compartir i reflexionar sobre els possibles mètodes de prevenció, el procés de detecció, atenció i recuperació de les persones afectades per la violència sexual, així com de recursos existents.

Adir-se

Activitat de grup terapèutic (10 sessions) per a dones en situació d’exclusió social (presons, entitats que treballen amb treballadores sexuals, amb persones adictes,…)
El grup treballarà els següents temes:

 • Reconeixement de la pròpia família, com a cuidadora o no.
 • Vivència de diferents tipus de violència.
 • Dret a demanar ajuda.
 • Capacitat de protegir a la pròpia família.
 • Vivència positiva de la sexualitat.
 • Conseqüències de la violència, abús sexual a la infància.
 • Autoestima.
 • Enfrontament de les decisions preses.
 • Responsabilitat de les decisions que prendre

El número màxim de participants és de 12 dones. Metodologia activa, es combina l’arteràpia, la fotografia, la dansateràpia amb dinàmiques grupals i treball psicoterapèutic. Dificultat de seguiment per aquelles dones amb problemes de comprensió i expressió del català o del castellà.
Ens desplacem a territori.
Activitat subvencionada, places limitades. Consulta disponibilitat.


Prevenir és protegir

Activitat dirigida a grups de dones en situació de vulnerabilitat.
El taller consta de 3 sessions en les que es treballen els següents temes:

 • Protecció i autoprotecció davant de situacions de risc
 • Dret a demanar ajuda.
 • Capacitat de protegir a la pròpia família.
 • Vivència positiva de la sexualitat.
 • Conseqüències de la violència, abús sexual a la infància.
 • Autoestima.
 • Creació de Resilience.

El número màxim de participants és de 10 dones. Si hi hagués problemes de comprensió i expressió del català o del castellà, l’entitat demandant ha d’aportar traductora.
Ens desplacem a territori.
Activitat subvencionada. Places limitades. Consultar disponibilitat.

Tu i l’Objectiu

“Tu i l’Ojectiu” és un workshop experimental de fotografía, dirigit a dones en situació d’exclusió social, per prevenir i mitigar el risc de patir violència de qualsevol tipus, així com detectar possibles episodis anteriors de violència sexual i ajudar-les en la seva recuperació. Aquest projecte treballa les habilitats i l’autoestima a través de l’auto-coneixement i, si és el cas, facilitar que aflorin situacions traumàtiques no treballades i/o oblidades.
El número màxim de participants és de 10 dones. Si hi hagués problemes de comprensió i expressió del català o del castellà, l’entitat demandant ha d’aportar traductora.

Ens desplacem a territori.
Activitat subvencionada. Places limitades. Consultar disponibilitat.

Infància i adolescència

Contacontes

El projecte respon a la necessitat detectada d’oferir una informació clara i especialitzada sobre els abusos sexuals infantils, lliure de tabús i falses creences, tant a nivell social com professional.
Dirigit a nens/es des dels 5 fins els 10 anys, s’ha elaborat un conte sobre el que es realitza una activitat de reflexió vers els drets de la infància i treballa habilitats per a la seva autoprotecció davant de situacions de risc.Durada màxima 1hora 30 minuts.
El número màxim de participants és de 25 nens/es.
Ens desplacem a territori.
Activitat subvencionada. Places limitades. Consultar disponibilitat.

Parlant prevenim l’abús sexual a menors

Tallers dirigits a grups d’adolescents,estudiants de l’ESO o de Batxillerat.

Durada 2 hores. Metodologia basada en casos, per treballar tots els temes que permetin la discussió i el debat reflexiu, per arribar a tenir la suficient informació i les eines personals per tal de demanar ajuda i saber escoltar i ajudar als altres. El taller es realitzarà amb el grup-classe.

Ens desplacem a territori.
Activitat subvencionada, places limitades. Consulta disponibilitat.

Paraules emmetzinades- xerrada amb Maite Carranza i la Fundació Vicki Bernadet.

El taller treballa al voltant d’una novel·la, amb una psicòloga i la seva autora, fomentant una tertúlia sobre l’abús sexual infantil.
Tallers dirigits a grups d’adolescents, estudiants de l’ESO o de Batxillerat, que es realitzaran amb el grup-classe. També s’oferta per biblioteques, grups de lectura, associacions,..Durada 2 hores.
Ens desplacem a territori.
Activitat subvencionada, places limitades. Consulta disponibilitat.

Què li passa al meu/va col·lega?

Activitat dirigida a grups de joves, que estiguin escolaritzats en UEC’s (Unitats d’Escolarització Compartida) o en aules de compensació.
El taller consta de 4 sessions i té per objectiu:

 • Entrenament en habilitats socials
 • Conèixer que són els Abusos Sexual Infantils
 • Què significa ajudar i donar bons consells.
 • La importància de prendre decisions.

El nombre màxim d’alumnes és de 10. Ens desplacem a territori.
Activitat subvencionada. Places limitades. Consultar disponibilitat.

Programa PAD. Persones amb Discapacitat

Formació a Professionals del sector de la discapacitat

Formació dirigida a professionals que treballen al sector de la discapacitat.
La formació pot ser de 12 a 20 hores lectives en sessions de 3 a 5 hores.
El nombre d’assistents és de 12 a 25 i es requereix d’un espai ampli així com dels instruments necessaris per a la projecció tant de pel·lícules com de power point.

Nosaltres també ens relacionem

Formació dirigida a persones amb discapacitat i als seus familiars. S’estructura de la següent manera:

 • 10 sessions a persones amb discapacitat
 • 4 sessions als seus familiars
 • 1 sessió conjunta.

Aquestes sessions tenen una durada d’una hora i mitja.
El nombre d’assistents és de 8 a 12 persones amb discapacitat i al voltant de 15 familiars.
Per tal de dur a terme la formació es requereix d’un espai ampli així com dels instruments necessaris per a la projecció tant de pel·lícules com de power point.

Nosaltres també ens relacionem- FAMILIARS

Activitat dirigida a familiars de persones amb discapacitat que consta de 4 sessions d’una hora i mitja.
El nombre d’assistents és al voltant de 15 persones.
Per tal de dur a terme la formació es requereix d’un espai ampli així com dels instruments necessaris per a la projecció tant de pel·lícules com de power point.

Cine Fòrum

Activitat de sensibilització sobre la sexualitat i els abusos sexuals a persones amb discapacitat en la qual, a través del visionat d’imatges de diferents pel·lícules, s’obre un espai de debat i reflexió. Aquesta activitat va tant dirigida a persones amb discapacitat com als seus familiars.
Es requereix d’un espai accessible, amb el material necessari per a visionar pel·lícules. No hi ha un nombre limitat d’assistents, si bé es considera que entre 10 i 25 persones seria l’auditori idoni per a la dinàmica.

Contacontes

Activitat dirigida a infants amb discapacitat intel·lectual d’entre 4 i 12 anys, on a través de la representació del conte “Les Cortines d’Aire”, es reflexiona sobre els drets de la infància, treballant habilitats per a la seva autoprotecció davant situacions de risc. L’auditori ideal és de 10 a 15 infants acompanyats de dos professionals o familiars. Es requereix d’un espai diàfan i prou ampli per acollir aquest nombre de persones.

Xerrades

Activitat dirigida a la població en general, de dues hores de durada. S’inicia l’activitat reflexionant sobre els abusos sexuals en persones amb discapacitat i, posteriorment, els assistents poden fer preguntes i debatre sobre el contingut exposat. El nombre d’assistents el marca el propi aforament i, a nivell de material, es requereix dels instruments necessaris per a la projecció tant de pel·lícules com de power point.