La Fundació

La Fundació Vicki Bernadet treballa, des de 1997, en l’atenció integral, prevenció i sensibilització dels abusos sexuals a menors comesos en l’àmbit familiar i de l’entorn de confiança del nen/a. Estudis realitzats a Espanya (Dr. Fèlix López, 1994. Ministeri d’Assumptes Socials) i en altres països de la Unió Europea, Estats Units i Canadà, estimen que un 23-25% de les nenes i un 10-15% dels nens sofreixen abusos sexuals abans dels 17 anys. El 60% d’aquests/es no reben cap tipus d’ajuda. La Fundació considera, per tant, que l’abús sexual infantil és un problema de salud pública que requereix d’una atenció especialitzada, però sobretot, d’una presa de consciència per part de tota la societat.

PATRONAT
Presidenta
Sra. Maria Bernadet i Rius

Vice-Presidenta:
Sra. Esther Parra Bernadet

Secretària:
Sra. Maria Victòria Cabau Bernadet

Patrons:

  • Sr. Salvador Mas de Xaxas Rovellat: President de la Fundació Èxit.
  • Sra. Sílvia Omedes Alegre: Fundadora i Directora de la Fundació Photographic Social Vision. Comissària independent.
  • Dra. Noemí Pereda Beltrán: Professora de la Universitat de Barcelona i Directora del Grup de Recerca en Victimització Infantil i Adolescent (GReVIA)
  • Sra. Imma Pérez Rovira, Cap  de l’Assessoria Jurídica del Consorci de Serveis Socials de Barcelona.
  • Montserrat Comas d’Argemir, Magistrada presidenta de la Secció 10a de l’Audiència Provincial de Barcelona.

 

MISSIÓ
Caminar amb la societat cap a un demà en el que els nens i les nenes no pateixin abusos sexuals.

VISIÓ
La Fundació treballarà per a la prevenció de l’abús sexual a menors, per a l’ajuda de tota mena i la defensa dels interessos de les persones afectades per aquest problema i les seves famílies, així com pel foment de la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

La Fundació promourà la millora de la qualitat de vida de les persones, especialment l’ajuda de tot tipus i la defensa dels interessos d’aquells col·lectius en risc o situació d’exclusió social com són les dones víctimes d’agressions sexuals o qualsevol altra forma de violència de gènere, els/les joves i dones que requereixen suport per a la seva integració socio-laboral, i la promoció de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial per facilitar la seva integració social.

VALORS

  • Generar opinió.
  • Innovació continuada.
  • Optimisme, visió de futur, superació
  • Responsabilitat professional i social
  • Fiabilitat, respecte i acollida