Treball en xarxa

La Fundació ha treballat, des dels seus inicis, perquè les diferents administracions publiques es responsabilitzin de dur a terme polítiques socials en suport a les víctimes d’abús sexual infantil i es comprometin en la prevenció vers aquest maltractament que afecta a un 20% de la població.

Les dificultats dels inicis s’han anat superant de manera que ara podem dir que, amb una major preocupació i sensibilització, s’han transformat en accions concretes.

Com a conseqüència d’aquest canvi de visió, la Fundació treballa intensament a través d’un contracte amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència des de 2010. Aquest Programa d’atenció especialitzada a menors tutelats de la DGAIA, víctimes d’abusos sexuals a la infància, s’uneix al que duem a terme en col·laboració amb l’Obra Social La Caixa, Programa PROINFÀNCIA, que atent a menors i famílies víctimes d’ASI i en risc d’exclusió social des de 2009.

La Fundació treballa sempre amb la col·laboració i les sinèrgies de les entitats i institucions dels diferents àmbits d’actuació, per tal de fomentar la protecció, optimitzar el treball de detecció de les víctimes i evitar duplicitats i victimitzacions secundàries. En aquest sentit la Fundació és vocal a la Junta Directivadela FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d’ Educació a la Infància i Adolescència) i col·labora amb el DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Catalunya, Membre de FEAPS, Confederación Española de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual), des dels inicis del Programa PAD (Persones amb Discapacitat) de la Fundació, establint un conveni de col·laboració d’atenció i formació per aquest col·lectiu. D’altra banda, la Fundació compta amb el suport de la Xarxa Internacional d’Emprenedoria SocIal ASHOKA des del moment en quèla Vicki Bernadet va ser seleccionada i nomenada emprenedora social Ashoka al 2006.

A més, la Fundació pren part en l’elaboració de protocols i propostes legislatives que consideri oportú, com la participació en la Comissió de Salut del darrer Pacte per la infància i la presentació de PNL (Propostes No de Llei) al Congrés dels Diputats.

D’altra banda, també rebem el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, i l’Ajuntament de Barcelona, així com amb del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad , per dur a terme els principals projectes de la Fundació, tant d’atenció com de formació i sensibilització.