Vicki Bernadet

Qui és VICKI BERNADET?

La Vicki va ser víctima d’abús sexual dels 9 als 17 anys i no ho va revelar fins als 34. El moment de la revelació, com en la majoria dels casos, va suposar enfrontar-se a dues realitats: la reacció de l’entorn familiar i la inexistència de recursos especialitzats on acudir per trobar ajuda.

El seu esperit de lluita, el seu inconformisme i la seva determinació la van dur al 1997, a crear la Institució que ara porta el seu nom perquè altres víctimes no haguessin de viure el mateix rebuig, incomprensió i solitud. L’any 1997 va crear l’entitat amb l’objectiu d’oferir una atenció integral i especialitzada a totes aquelles persones afectades directa o indirectament per un abús sexual en la infància, arribant a ser una Fundació referent en aquest àmbit, que compta amb una seu a Barcelona i una altra a la Comunitat Autònoma d’Aragó.

Conscient de què no es pot treballar exclusivament de manera pal·liativa sobre les conseqüències de l’abús sexual infantil, un dels eixos centrals del treball de la Vicki i de la seva organització és la prevenció i la sensibilització perquè se’n pugui parlar sense secretismes ni tabús. A través d’una estratègia eficaç de comunicació i sensibilització social, s’està aconseguint que es parli dels abusos sexuals a menors en mitjans de comunicació, que es discuteixi a les escoles i que s’abordi des de les institucions relacionades amb la infància.

Amb aquesta línia d’acció, la Vicki persegueix un doble objectiu: que la societat reconegui la seva existència i empri els mitjans necessaris per prevenir-ho, identificar-ho a temps i tractar-ho adequadament, i que es trenqui el “cercle de silenci” perquè les víctimes deixin d’avergonyir-se, de sentir-se culpables i trobin la força suficient per demanar ajuda.

Al 2006 va ser nomenada emprenedora social de la xarxa internacional ASHOKA (Xarxa internacional d’emprenedoria social).