Programes

La Fundació consta de tres departaments que treballen en diferents programes, amb especial atenció a aquells grups socials més vulnerables:

Infància i adolescència

La Fundació Vicki Bernadet ofereix atenció psicològica i jurídica, accions de sensibilització i de prevenció, adreçat a la població infantil i juvenil.
Totes les activitats proposades es realitzen majoritàriament sota demanda i s’adapten, segons les necessitats i la demanda de cada centre o col·lectiu.

Més informació

Adults

L’atenció social, psicològica i jurídica a persones adultes que van ser víctimes d’ASI s’ofereix des dels inicis de l’entitat, esdevenint un centre de referència a nivell estatal. L’especificitat de les conseqüències de l’abús en l’edat adulta, el sentiment d’estigmatització i de solitud que s’instal·la en la persona adulta, requereix d’una intervenció diferent de la que [...]

Més informació

Famílies

L’orientació, i el suport als familiars dels nens/es i adolescents víctimes d’ASI, ajuda a la recuperació dels menors i a la millora de la situació familiar. Les mares són els membres de la família que més atenció sol·liciten davant la situació d’ASI.

Més informació

Dones

La dona és el col·lectiu més vulnerable davant dels diferents tipus de violència i especialment la familiar. Més del 80% dels/les beneficiaris/es dels serveis del CTiJ són dones víctimes d’abusos sexuals en la seva infància. Aquest col·lectiu pot accedir als serveis generals que s’ofereixen des del CTiJ

Més informació

Programa Abusos i Discapacitat (PAD)

Aquest col·lectiu és quatre vegades més vulnerable a patir situacions de maltractament i abús, per tant, és important accedir a un tractament que permeti l’elaboració del trauma i la recuperació socio-psicològica, així com, aprendre eines d’autoprotecció davant de noves situacions de victimització.

Més informació

Professionals i futurs professionals

Des d’aquest servei s’ofereix, a qualsevol professional que tingui la sospita o la certesa d’una situació d’ASI, un espai d’assessorament psicosocial especialitzat per poder orientar en les pautes d’intervenció psicosocial, així com una amplia oferta formativa als diferents col·lectius i estudiants.

Més informació