Adults

L’atenció social, psicològica i jurídica a persones adultes que van ser víctimes d’ASI s’ofereix des dels inicis de l’entitat, esdevenint un centre de referència a nivell estatal. L’especificitat de les conseqüències de l’abús en l’edat adulta, el sentiment d’estigmatització i de solitud que s’instal·la en la persona adulta, requereix d’una intervenció diferent de la que es duu a terme en la infància.

Atenció Psicològica i Jurídica

La Terapia individual, així com la participació en Grups terapèutics per adults víctimes d’ASI, ajuda a trencar aquests sentiments, a elaborar el trauma i les dificultats actuals, i a treballar l’autoprotecció així com la protecció cap als fills/es. D’igual forma, ajuda a prevenir situacions de revictimització, ja què s’ha comprovat que aquests adults són més vulnerables davant altres situacions de violència, com poden ser la violència de gènere, l’assetjament sexual i laboral, etc.

Sensibilització i Prevenció

La Fundació dissenya xerrades i tallers orientades a la població en general, ofertades en centres cívics, biblioteques i altres institucions públiques o privades, que tenen com a objectiu sensibilitzar i donar primeres eines per evitar qualsevol situació de risc, així com pautes bàsiques d’actuació davant possibles sospites o deteccions en el seu entorn més proper. La metodologia més usada són els cinefòrums, ja què a través d’una pel·lícula o un documental, es pot donar èmfasis i analitzar la seva temàtica des d’una perspectiva lúdica i alhora pedagògica.

Formació

Conferències adreçades al públic adult sobre els abusos sexuals infantils i el treball terapèutic amb persones adultes. Es comptarà amb professionals de reconegut prestigi que ens presentaran investigacions sobre aquesta temàtica i també la seva experiència professional en aquest àmbit d’actuació.