Programa Abusos i Discapacitat (PAD)

 

1. Atenció Picològica i Jurídica

Des del Centre s’està treballant per oferir atenció psicològica a persones amb discapacitat intel·lectual que han estat víctimes d’abusos sexuals. Atesa la major complexitat per poder intervenir amb aquestes persones, la metodologia i el treball terapèutic s’ha adequar a les necessitats i el grau de discapacitat dels/es usuaris/es.
Aquest col·lectiu és quatre vegades més vulnerable a patir situacions de maltractament i abús, per tant, és important accedir a un tractament que permeti l’elaboració del trauma i la recuperació socio-psicològica, així com, aprendre eines d’autoprotecció davant de noves situacions de victimització.

SAS-DI

Per tal de donar resposta a aquesta realitat tan terrible, la Fundació Vicki Bernadet, el  Dincat i Aspanin han creat un Servei d’Atenció en Sexoafectivitat per a persones amb Discapacitat (SAS-DI) per a coordinar les accions conjuntes a nivell d’assessorament i intervenció de tipus formatius i socioeducatiu per a persones amb discapacitat, les seves famílies i per a professionals que treballin en aquest àmbit.

 

Aquest servei està subvencionat per l’Ajuntament de Barcelona per a persones o entitats d’aquest municipi i pel Ministerio de Sanidad, Servicios sociales e Igualdad per a les demandes de persones de la resta de Catalunya.

 

 

2. Sensibilització i Prevenció

Aprenentatge en Servei

Duem a terme sessions de cineforums, contacontes i materials (gràfics i audiovisuals) de prevenció a través d’activitats d’Aprenentatge per a persones amb discapacitat en les quals puguin col·laborar activament i donin resultats aprofitables i replicables en altres centres.

Aprenentatge en Acció

    Creació d’un material audiovisual a través de la participació activa de persones amb discapacitat intel·lectual en la seva elaboració, on s’aborden els aspectes més rellevants per a la prevenció i detecció dels abusos sexuals.

Contacontes

    El projecte respon a la necessitat detectada d’oferir una informació clara i especialitzada sobre els abusos sexuals infantils, lliure de tabús i falses creences, tant a nivell social com professional. Aquest projecte va dirigit a nens/es de 5 a 10 anys, i treballa, a través de la narració/escenificació d’un conte d’elaboració pròpia, una reflexió sobre els drets de la infància i treballa habilitats per a la seva autoprotecció davant situacions de risc. S’espera poder adaptar el conte a lectura fàcil properament.

Cinefòrum

    Activitat dirigida a adolescents i joves, on a través d’una pel·lícula o documental busquem analitzar la temàtica dels abusos sexuals des d’una perspectiva lúdica i alhora pedagògica.

Parlant Prevenim l’Abús (PAD)

La Fundació realitza xerrades-taller orientades a la població en general, ofertades en centres cívics, biblioteques i altres institucions públiques o privades, que tenen com a objectiu sensibilitzar i donar primeres eines per evitar qualsevol situació de risc, així com pautes bàsiques d’actuació davant possibles sospites o deteccions en el seu entorn més proper. La metodologia més usada són els cinefòrums, ja què a través d’una pel·lícula o un documental, es pot analitzar la seva temàtica des d’una perspectiva lúdica i alhora pedagògica.

Prevenció en Família (PAD)

Són tallers dirigits a familiars de persones amb discapacitat amb l’objectiu de dotar d’eines per afrontar, tant el reconeixement com la vivència d’una sexualitat saludable i consentida, així com identificar aquells elements que ens permetin prevenir i detectar situacions d’abusos.

3. Formació

Nosaltres: també ens relacionem

El projecte té com a objectiu dotar d’eines als familiars i a les persones amb discapacitat per afrontar la sexualitat d’una manera saludable, consentida i satisfactòria alhora que empodera a les persones amb discapacitat per poder prevenir i detectar l’abús sexual.

Formació a Professionals

Aquesta formació està destinada a persones que treballen en l’àmbit de la discapacitat i volen aprofundir en el coneixement sobre la sexualitat de les persones amb discapacitat així en com identificar, actuar i afrontar les situacions d’Abús Sexual que puguin revelar-se en els centres.