Famílies

 

Atenció Psicològica i Jurídica

L’orientació i el suport als familiars dels nens/es i adolescents víctimes d’ASI, ajuda a la recuperació dels menors i a la millora de la situació familiar. Les mares són els membres de la família que més atenció sol·liciten davant la situació d’ASI.

La Teràpia Individual ajuda a elaborar aquests sentiments, trencar la solitud i la incomprensió a la qual sovint s’enfronten, alhora que proveeix d’eines per entendre i protegir a la família de noves situacions de violència.

L’assessorament jurídic especialitzat és necessari perquè puguin fer front al procés judicial, en el qual la persona imputada sovint és un familiar o algú proper a la família. La gran majoria d’aquestes famílies necessitaran un acompanyament legal i psicològic per poder dur a terme el procés judicial.

Sensibilització i Prevenció

Taller per a Pares i Mares: La Prevenció de les Relacions Abusives

Aquesta activitat permet treballar amb la infància i amb les seves famílies per incorporar a tots els membres d’una unitat familiar en la reflexió sobre el que significa la violència, sigui quina sigui la seva expressió. Principalment s’ha de pensar en dues poblacions diana: els pares i mares com a figures protectores dels fills/es, i els menors com a possibles receptors de situacions violentes amb més dificultat per comprendre el que està passant.

L’activitat està impartida per Vicki Bernadet, que havent estat víctima d’abús, dóna al taller una perspectiva personal i professional que va més enllà de la teoria. Es fa un treball de sensibilització amb continguts pràctics i directes que donen seguretat a les famílies i les ajuda a perdre la por respecte a aquesta problemàtica.

Saló de Lectura.

El Departament de Comunicació duu a terme aquest treball de sensibilització mitjançant la lectura i l’anàlisi d’una novel·la sobre abús sexual, per afavorir una visió més àmplia de la prevenció a través de la reflexió i el debat.

Fons de Recursos

La Fundació Vicki Bernadet treballa per disposar d’un fons de recursos i materials de prevenció i sensibilització, propi o referenciat, de qualitat.

En aquesta línia, la Fundació ha elaborat un conte especialitzat per a nens/es de 5 a 10 anys, acompanyat d’una guia didàctica per a pares, mares i educadors. L’objectiu és dotar d’eines per a la prevenció, detecció i atenció de l’abús sexual infantil, a tota la comunitat educativa (educadors, pares i mares, etc). L’edició d’aquest material suposa una eina de lectura, diversió i reflexió, i a la vegada, la possibilitat de seguir les acitivitats proposades a la guia tant en l’àmbit domèstic com en l’escolar.

Participació en Projectes

Els projectes que realitza la Fundació busquen arribar a tota la societat, i treballar no només amb els infants i adolescents, sinó també amb els seus referents, ja siguin educadors o familiars. Per tant, el treball específic amb famílies, també està inclòs en el següents projectes:

  • XARXA DE PARAULES
  • DESFENT EL NUS.
  • NOSALTRES, TAMBÉ ENS RELACIONEM. Dirigit a persones amb discapacitat intel·lectual i a les seves famílies.