Infància i adolescència

La Fundació Vicki Bernadet ofereix atenció psicològica i jurídica, accions de sensibilització i de prevenció, adreçat a la població infantil i juvenil.
Totes les activitats proposades es realitzen majoritàriament sota demanda i s’adapten, segons les necessitats i la demanda de cada centre o col·lectiu.


Atenció Psicològica i Jurídica

Complementant els serveis generals, el Centre Terapèutic i Jurídic també duu a terme programes específics per a col·lectius amb necessitats especials. El treball amb la infància i l’adolescència és una de les prioritats de la Fundació, així com l’assessorament i l’orientació als professionals que intervenen amb aquest col·lectiu. Una ràpida detecció i tractament de l’ASI possibilita una millor recuperació d’aquests menors.

“Programa d’atenció especialitzada a menors víctimes d’abusos sexuals en la infància depenents de la DGAIA”.

Aquest programa es duu a terme a través del contracte que la Fundació Vicki Bernadet té amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

El programa es consolida any rere any i ja és el referent en el tema dels abusos sexuals a menors, dins del circuit oficial de protecció al menor. El programa consta dels següents serveis:

 • El servei es dirigeix als/les professionals dels equips dels serveis de protecció: EVAMIs, EAIAs, Centres d’Acolliment i Centres Residencials que tinguin la sospita o la certesa de situacions d’abusos sexuals de nens/es i adolescents.
 • Teràpia psicològica per a menors víctimes o que han comès un ASI, i estan sota tutela o en estudi per part de la DGAIA.

Programa CaixaProinfància d’atenció psicoterapèutica a menors i famílies víctimes d’ASI i en risc d’exclusió social. ”

Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la Fundació “La Caixa”, i es va consolidar l’any 2012 amb gran èxit, augmentant anualment, el nombre de places. El programa realitza els següents serveis:

     • Atenció psicoterapèutica a menors víctimes d’abusos sexuals en la infància.
     • Atenció psicoterapèutica a les famílies, especialment atenció a les mares, els fills de les quals han estat víctimes d’ASI.
     • Grup teràpia per a mares de menors que han estat víctimes d’abús sexual intrafamiliar.


Senbilització i Prevenció

Contacontes

El projecte respon a la necessitat detectada d’oferir una informació clara i especialitzada sobre els abusos sexuals infantils, lliure de tabús i falses creences, tant a nivell social com professional.
Aquest projecte va dirigit a nens/es de 5 a 10 anys i treballa, a través de la narració/escenificació d’un conte d’elaboració pròpia, una reflexió sobre els drets de la infància i habilitats per a la seva autoprotecció davant de situacions de risc.

Tallers a Instituts. Parlant prevenim l’abús sexual a menors

Activitat de grup dirigida a adolescents perquè perdin la por a parlar de situacions que puguin esdevenir un risc, conèixer què és un abús sexual infantil, i dotar-los d’eines per poder respondre adequadament davant la revelació d’un abús sexual d’un amic/ga o company/a.

Saló de Lectura a l’aula

Treball de lectura i anàlisi d’una novel·la amb referències a la problemàtica de l’abús sexual, que compta amb la presència de l’autora i d’una psicòloga de la Fundació. L’objectiu és afavorir la reflexió i el debat dins del grup classe.

Desfent el Nus

Amb aquest projecte, la Fundació Vicki Bernadet ofereix una intervenció preventiva primària respecte a la incidència de l’Abús Sexual Infantil (ASI) en la població infantil i juvenil, amb un abordatge integral que incideix tant en els mateixos nens/es i joves, així com en les seves mares i pares, i als professionals de l’educació i l’oci.

Què li passa al meu/va col·lega?

Aquest taller per a joves té com a objectius: potenciar les habilitats socials dels joves, visualitzar la problemàtica dels abusos sexuals infantils, conèixer què són i les seves característiques específiques, dotar de recursos als/les joves perquè puguin desenvolupar una funció d’ajuda cap als seus companys davant una possible revelació d’abús, oferir estratègies per detectar possibles casos i donar a conèixer la Fundació com a recurs proper a ells, on tant els joves com el professorat hi puguin acudir quan ho necessitin.

Xarxa de paraules

Projecte de prevenció de l’abús sexual infantil, iniciat al 2012 i amb continuïtat al 2013. La finalitat del projecte és la prevenció de l’abús sexual en la població infantil, en situació de vulnerabilitat, atesa a la xarxa del Programa CaixaProinfància. Mitjançant la participació activa de professionals, nens/es i famílies, s’elaboren materials i protocols de detecció i atenció.