Professionals i futurs professionals

Servei d’Assessorament a professionals

Des d’aquest servei s’ofereix, a qualsevol professional que tingui la sospita o la certesa d’una situació d’ASI, un espai d’assessorament psicosocial especialitzat per poder orientar en les pautes d’intervenció psicosocial, així com en els circuits de protecció corresponents:

 • Assessorament i Supervisió presencial a equips que formen part del circuit de protecció de menors (EAIA, CRAE, Centres d’Acolliment, etc).
 • Assessorament i Orientació a professionals dels diferents àmbits (Educació, Sanitat, Serveis Socials, etc, i professionals de l’àmbit privat).
 • Espais de Supervisió de casos.

Tutorització d’alumnes de pràctiques

Des de l’equip s’acullen cada any alumnes que realitzen les seves pràctiques en psicologia i en Màsters d’intervenció psicosocial i de tractament de la violència familiar, per augmentar la capacitació i el coneixement professional respecte a la intervenció amb persones afectades per abús sexual.

Formació

“Intervenció en l’abús sexual a menors. Prevenció- Detecció- Actuació”

Formació a professionals i futurs professionals. El curs estructura el seu contingut i la seva durada en funció de la demanda del col·lectiu a qui va dirigit (cursos de 24h.-20h.-16h.).

Els objectius d’aquesta formació són:

 • Contextualitzar l’abús sexual infantil dins del marc del maltractament infantil.
 • Definir què és l’abús sexual infantil, les seves conseqüències, incidència i prevalença.
 • Oferir estratègies de detecció en possibles casos d’abús sexual a menors.
 • Explicar els circuits legals i d’intervenció que és necessari activar davant un possible cas d’abús sexual infantil.
 • Descriure els diversos tractaments psicològics.
 • Treballar programes de prevenció.

“La sexualitat i l’abús sexual a persones amb discapacitat. Prevenció- Detecció- Actuació”. Formació a professionals i futurs professionals

El curs estructura el seu contingut i en funció de la demanda del col·lectiu a qui va dirigit, la durada del curs és de 24hores. Els objectius d’aquesta formació són:

 • Reconèixer i conèixer la sexualitat de les persones amb discapacitat.
 • Definir què és l’abús sexual, les seves conseqüències, incidència i prevalença.
 • Oferir estratègies de detecció en possibles casos d’abús sexual a discapacitats.
 • Explicar els circuits legals i d’intervenció que és necessari activar davant un possible cas d’abús sexual.
 • Treballar programes de prevenció.

Durant el 2013 es realitzaran cursos específics als professionals que estan federats a la DINCAT (Discapacitat Intel·lectual Catalunya), i per tant s’impartiran en els 4 territoris de Catalunya. Es continuarà treballant amb la FEAPS (Confederació Espanyola d’Organitzacions en favor de la Persones amb Discapacitat Intel·lectual), per poder realitzar aquesta formació a la resta d’Espanya.

“Abusos Sexuals Infantils, una responsabilitat de tots”

Formació per a cicles formatius i escoles d’oci. L’objectiu d’aquesta activitat formativa és sensibilitzar a futurs professionals sobre la importància de prevenir i respondre adequadament davant una sospita d’abús.

Jornades Formatives

La Fundació organitza anualment unes Jornades Formatives per a professionals i estudiants interessats en aprofundir en diferents aspectes relacionats amb l’abús sexual infantil. Es treballa, especialment, els processos de detecció i diagnòstic dels abusos sexuals, les seves conseqüències a curt, mitjà i llarg termini, així com els circuits legals, de protecció i atenció que comporta la detecció i la denúncia d’aquest delicte.

Col·laboració amb Universitats i Col·legis Professionals

La col·laboració amb les Universitats i els Col·legis Professionals, es realitzarà de diferents maneres:

 • Oferint formació (cursos de 24, 20 o 16 hores).
 • Mitjançant seminaris sobre aspectes concrets de l’abús sexual a menors.
 • Conferències i taules rodones.
 • Participant en setmanes culturals.

Intervenció en Jornades i Congressos

Els professionals de la Fundació Vicki Bernadet, com a especialistes en ASI, participen en diferents Jornades i Congressos on es treballa: Infància en risc, Victimologia, Sexologia, Família, Maltractament de manera genèrica i, evidentment, aquelles que tractin l’abús sexual a menors i les seves repercussions. Concretament s’ha fet mitjançant: ponències, taules rodones i presentació de recerques realitzades per la Fundació i que puguin ser de l’interès dels diferents comitès científics.

Sensibilització i Prevenció

Aproximació l’Abús Sexual Infantil

Durant l’any passat el Departament de Sensibilització va realitzar tallers d’iniciació, sobretot a aquells responsables de grups de menors que havien participat en alguna activitat de prevenció. Després de l’experiència, aquesta activitat ha passat a formalitzar-se com un projecte propi atesa la resposta positiva d’iniciatives anteriors. Creiem necessari que aquells nens/es beneficiaris de tallers com el contacontes, comptin amb professionals de referència (professors, responsables del centre, etc..) assessorats i amb preparació davant possibles deteccions i/o verbalitzacions.

Materials de divulgació i aprenentatge

Elaborem materials que afavoreixin l’aplicació de polítiques de prevenció i detecció per a professionals de l’educació especialment, així com la difusió d’eines de detecció i actuació de casos d’abusos sexuals infantils, en tots els àmbits.