Curs gratuit per persones cuidadores

Cuidadors.jpg

Pel setembre, us informem d’un altre nou curs gratuit destinat en aquest cas a persones cuidadores. ‘Agents de prevenció, detecció i intervenció front els maltractaments invisibles’ té l’objectiu de dotar d’eines a persones que es dediquen a la cura gent amb necessitats de suport i/o dependència per tal que puguin reconèixer, prevenir i actuar davant possibles [...]

Curs 2016: PLACES ESGOTADES! Curs d’estiu ‘Intervenció en l’abús sexual infantil’

formacio_web

La Fundació Vicki Bernadet ofereix, com cada any, el curs sobre la detecció, intervenció i prevenció dels abusos sexuals a menors. La formació es du a terme des d’un punt de vista eminentment pràctic, que permetrà apropar-nos a aquesta temàtica des del treball psico-social, psicoterapèutic i jurídic. El curs va dirigit a professionals (salut, ensenyament, [...]

AMPLIEM DATA D’INSCRIPCIÓ: L’abús sexual en l’àmbit de la discapacitat. Vulnerabilitats del col·lectiu

formacio_web

La Fundació Vicki Bernadet ofereix un curs de formació adreçat als diferents professionals que treballen en la xarxa pública i privada (ensenyament, serveis socials, infermeria, etc.) que tenen contacte amb persones amb discapacitat i/o amb els seus familiars ens els diferents serveis i atenció que ofereixen. Aquest col·lectiu té un alt risc de patir situacions [...]

[FINALITZAT] Curs | Abús sexual infantil: prevenció – sospita – actuació

curs juliol

Panoràmica sobre l’abús sexual infantil, amb un prisma eminentment pràctic, esperançat, que fomenta l’empatia i ajuda a comprendre el complex entramat de factors i responsabilitats que tots tenim al voltant d’aquesta temàtica. Com cada any, aquest estiu tornem a oferir el curs de 30 hores de la Fundació Vicki Bernadet sobre detecció, intervenció i prevenció dels [...]

[FINALITZAT] Curs | Victimització sexual infantil a través d’internet

curs juliol

Aproximació al fenomen de la victimització sexual infantil a través d’internet des de la perspectiva de la victimologia del desenvolupament i la teoria de l’oportunitat delictiva que ajuda a identificar les diferents formes que adopta l’abús sexual infantil en el ciberespai, comprendre la dinàmica victimogènica i el impacte diferencial respecte de l’abús tradicional, amb una clara orientació cap a [...]

[FINALITZAT] Curs | El procés penal en l’abús i l’agressió sexual de menors: estudi de casos

curs setembre

Des de la mirada de l’advocat, transversal a tot el procés judicial, analitzarem des de la pràctica les conseqüències de les accions i l’abast de les responsabilitats dels diferents agents que intervenen des del moment de la sospita fins al final del procés judicial. Nou curs de l’oferta formativa d’estiu de la Fundació en el [...]

Curs gratuit per persones amb discapacitat

PAD-Atencio-a-la-llar

Tornant de les vacances d’estiu el Programa d’Atenció a la Discapacitat de la Fundació Vicki Bernadet oferirà un curs gratuit destinat a persones amb discapacitat que viuen autònomament o bé amb suport a la llar. CONTINGUT – Identificar situacions de risc. – Protegir-se davant de possibles situacions de maltractament. – Saber com actuar davant de situacions [...]