L’Ajuntament de Barcelona col·labora un any més amb la Fundació

L’Ajuntament de Barcelona col·labora un any més amb la Fundació

L’abús sexual infantil (ASI) és un tipus de maltractament infantil sever i ha estat considerat un dels problemes de salut pública més greus que ha d’afrontar la societat i, especialment, els nens, nenes i joves (Macmillan, 1998). Els estudis metanalítics descrits ho indiquen clarament a l’establir que les xifres oscil•len entre el 8% dels homes i prop del 20% de les dones, la qual cosa permeten confirmar que la victimització sexual de menors és un greu problema que afecta a totes las societats en les que ha estat estudiat (Pereda, Guilera i Abad, 2017).

Davant aquesta realitat, la Fundació sol•licita anualment ajudes per poder atendre a víctimes d’abús sexual infantil que no poden accedir a serveis especialitzats per falta de recursos.

Aquest és el cas de l’Ajuntament de Barcelona, que des de fa anys, dona suport terapèutic i jurídic a 51 infants, adults i famílies que viuen o han viscut un cas d’abús sexual infantil. Les ajudes es reparteixen en tres projectes segons els col•lectius i l’activitat realitzada:

• Atenció a dones víctimes d’abusos sexuals
• Atenció a l’abús sexual infantil per a infants de la ciutat de Barcelona

Segons les dades de la memòria dels projectes, executats en la darrera edició de la convocatòria de subvencions, el suport de l’Ajuntament de Barcelona a fet possible que 40 dones i 11 infants i les seves famílies accedissin als següents serveis d’atenció directa:

  • serveis d’orientació i informació per via telefònica i/o mail
  • servei d’acollida, amb l’objectiu d’oferir un primer contacte i valoració de les necessitats
  • servei d’orientació psicològica, per aquells casos que necessiten un espai d’assessorament i reflexió psicològic de curta durada
  • servei d’atenció psicològica, per a totes aquelles demandes de treball terapèutic
  • servei d’assessorament jurídic a totes aquelles dones que han fet una consulta en relació a una orientació jurídica.

El tractament amb víctimes d’una forma precoç i especialitzada, i l’assessorament i acompanyament a les famílies són eines fonamentals per reduir el patiment de les víctimes i les possibles seqüeles, així com per a prevenir possibles re victimitzacions a l’edat adulta. Per aquesta raó, projectes que permetin l’accés a serveis especialitzats són claus per totes elles, les seves famílies, però també per a tota la societat, fent-nos a tots i totes col•laboradores d’una societat més justa i saludable.

Amb el suport de