Rercerca DINCAT

La falta d’informació, coneixement i contextualització dels abusos sexuals en el sí del col·lectiu de les persones amb discapacitat intel·lectual ha comportat l’inici del treball conjunt entre la Fundació Vicki Bernadet i el Dincat (Discapacitat Intel·lectual Catalunya) per a abordar aquesta realitat des de l’àmbit de la recerca. Gran repte de present i futur!!

Nou Protocol

La Fundació treballa en l’elaboració d’un nou “PROTOCOL DE PREVENCIÓ DELS ABUSOS SEXUALS EN L’ÀMBIT DEL LLEURE” juntament amb la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
La finalitat d’aquest protocol és prevenir l’existència d’algun tipus de conducta que pugui ser considerada un abús sexual per part del personal directiu, educadors, monitors de les activitats de lleure que es realitzin amb infants i adolescents cap als menors, és necessari considerar les següents mesures per minimitzar les situacions que poden constituir risc o es prestin a ambigüitats que podrien donar peu a ser mal interpretades.

Col·lectiu immigant

Per primer cop, la Fundació rebrà el suport de la Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya, per dur a terme el projecte “PREVENIR és PROTEGIR”. Aquest projecte oferirà unes sessions de treball a grups de dones en situació de vulnerabilitat i ateses per professionals de serveis especialitzats amb la finalitat de prevenir situacions de violència de gènere i/o mitigar les conseqüències d’haver patit algun tipus de violència durant la seva infància. Per aquesta raó, es treballarà amb diferents entitats que treballen amb dones en situació de vulnerabilitat, dones immigrants sense xarxa social i amb entitats que treballen amb grups de risc (prostitució, drogues, … ).

El projecte intenta donar resposta a una realitat: la revictimització, que pateixen les víctimes de violència.

Caixa Penedès recolzarà el projecte ADIR-SE

El projecte “ADIR-SE” contempla unes sessions de treball grupal per a dones recloses o exrecloses que estiguin en situació d’alta vulnerabilitat, amb la finalitat de prevenir situacions de violència de gènere i/o mitigar les conseqüències d’haver patit algun tipus de violència durant la seva infància, com l’abús sexual infantil.

Paral·lelament, el programa intenta donar resposta a una realitat: la revictimització que pateixen les víctimes de la violència. S’ha de tenir en compte la dificultat de reinserció d’aquesta població i els problemes que tenen per tenir una xarxa social que les ajudi a millorar la seva qualitat de vida.

Per a aquest programa, que està previst que comenci el mes de setembre, la Fundació Vicki Bernadet treballarà amb les presons de dones de Brians, Wad-Ras i Ponent de Catalunya i amb entitats que treballen amb dones exrecloses.

La metodologia que s’emprarà a les sessions és grupal i basada amb el treball artístic i corporal. Es realitzaran sessions mensuals a cadascun dels centres i s’incidirà en la protecció i l’autoprotecció davant de situacions de risc, el dret a demanar ajuda, l’autoestima, les conseqüències de la violència i l’abús sexual a la infància, entre altres temàtiques.