fbpx

Professionals i futurs professionals

Formació especialitzada dirigida a professionals que treballen amb la infància i adolescència o amb persones amb discapacitat. Prevenció a tots els nivells, amb especial atenció a aquells col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social.

Formació especialitzada. Abordatge del sentiment de culpa-perdó en la intervenció terapèutica amb víctimes d’abús sexual infantil

Dates: 6, 8 i 13 de juny 9.30 a 11.30h

Durada: 6 hores per videoconferència.
Modalitat: online per videonferència zoom
Idioma: espanyol

   30a EDICIÓ    

Curs Abús Sexual Infantil: identificació, actuació i prevenció

Data d’inici: 1 de juny

Data de finalització: 17 de juliol

Durada: 50 hores d’estudi estimades
Modalitat: Online a través de www.campusfbernadet.org
Idioma: espanyol

Formació especialitzada. Abordatge del sentiment de culpa-perdó en la intervenció terapèutica amb víctimes d’abús sexual infantil

Dates: 6, 8 i 13 de juny 9.30 a 11.30h

Durada: 6 hores per videoconferència.
Modalitat: online per videonferència zoom
Idioma: espanyol

   30a EDICIÓ    

Curs Abús Sexual Infantil: identificació, actuació i prevenció

Data d’inici: 1 de juny

Data de finalització: 17 de juliol

Durada: 50 hores d’estudi estimades
Modalitat: Online a través de www.campusfbernadet.org
Idioma: espanyol