Servei d’Atenció Terapèutica i Jurídica

El Servei d’Atenció de la Fundació Vicki Bernadet atén a nivell social, psicològic i jurídic a persones afectades directa o indirectament per una situació d’abús sexual infantil que s’ha comès en l’àmbit familiar o l’entorn de confiança del nen o nena.

Aquest departament està format per un equip interdisciplinar de professionals amb una llarga trajectòria en el tractament de la problemàtica de l’Abús Sexual Infantil (ASI).  La Fundació ofereix des de 1997 tractament a víctimes d’abusos sexuals infantils i les seves famílies; i ofereix els seus serveis presencials a les comunitats de Catalunya i Aragó, a través de les delegacions de Barcelona i Saragossa.

CONEIX ELS SERVEIS TERAPÈUTICS I JURÍDICS A TRAVÉS DELS COL·LECTIUS AMB ELS QUE TREBALLEM

Informació i assessorament telefònic

Per a totes les persones afectades directa o indirectament per una situació d’abús sexual infantil

Servei d'acollida

Entrevistes presencials amb una de les treballadores socials de l’entitat per explorar les necessitats i la demanda

Orientació familiar

S’ofereix un espai de reflexió i orientació psicològica per als familiars de  les víctimes d’abús sexual infantil

Teràpia individual

Indicada per a qualsevol persona que hagi patit abús sexual a la seva infància o adolescència

Teràpia de grup

Ajuda a trencar la idea de estigma i soledat, i a treballar conjuntament les seqüeles

Assessorament jurídic

Informació, orientació i assessorament especialitzat per part d’una treballadora social i una advocada penalista

Assessorament a professionals

Per a professionals de la xarxa pública o privada que tenen indicis d’una situació d’abús sexual infantil o atenen a persones adultes que van ser víctimes

Col·laboració en investigació i formació

Elaboració i revisió de materials docents i formació de professionals a través de ponències i tutorització d’alunmes en pràctiques

Programes específics per infància i adolescència

Programes específics per a col·lectius amb necessitats especials que complementen els serveis generals de l’entitat

Programes específics per a la infància i l'adolescència

Programes específics per a col·lectius amb necessitats especials que complementen els serveis generals de l’entitat

Informació i assessorament telefònic

Per a totes les persones afectades directa o indirectament per una situació d’abús sexual infantil

Servei d'acollida

Entrevistes presencials amb una de les treballadores socials de l’entitat per explorar les necessitats i la demanda

Orientació familiar

S’ofereix un espai de reflexió i orientació psicològica per als familiars de  les víctimes d’abús sexual infantil

Teràpia individual

Indicada per a qualsevol persona que hagi patit abús sexual a la seva infància o adolescència

Teràpia de grup

Ajuda a trencar la idea de estigma i soledat, i a treballar conjuntament les seqüeles

Assessorament jurídic

Informació, orientació i assessorament especialitzat per part d’una treballadora social i una advocada penalista

Assessorament a professionals

Per a professionals de la xarxa pública o privada que tenen indicis d’una situació d’abús sexual infantil o atenen a persones adultes que van ser víctimes

Col·laboració en investigació i formació

Elaboració i revisió de materials docents i formació de professionals a través de ponències i tutorització d’alunmes en pràctiques

Informació i assessorament telefònic

Per a totes les persones afectades directa o indirectament per una situació d’abús sexual infantil

Servei d'acollida

Entrevistes presencials amb una de les treballadores socials de l’entitat per explorar les necessitats i la demanda

Orientació familiar

S’ofereix un espai de reflexió i orientació psicològica per als familiars de  les víctimes d’abús sexual infantil

Teràpia individual

Indicada per a qualsevol persona que hagi patit abús sexual a la seva infància o adolescència

Teràpia de grup

Ajuda a trencar la idea de estigma i soledat, i a treballar conjuntament les seqüeles

Assessorament jurídic

Informació, orientació i assessorament especialitzat per part d’una treballadora social i una advocada penalista.

Assessorament a professionals

Per a professionals de la xarxa pública o privada que tenen indicis d’una situació d’abús sexual infantil o atenen a persones adultes que van ser víctimes

Col·laboració en investigació i formació

Elaboració i revisió de materials docents i formació de professionals a través de ponències i tutorització d’alunmes en pràctiques

Informació i assessorament telefònic

Per a totes les persones afectades directa o indirectament per una situació d’abús sexual infantil

Assessorament jurídic

Informació, orientació i assessorament especialitzat per part d’una treballadora social i una advocada penalista

Assessorament a professionals

Per a professionals de la xarxa pública o privada que tenen indicis d’una situació d’abús sexual infantil o atenen a persones adultes que van ser víctimes

Col·laboració en investigació i formació

Elaboració i revisió de materials docents i formació de professionals a través de ponències i tutorització d’alunmes en pràctiques

Informació i assessorament telefònic

Per a totes les persones afectades directa o indirectament per una situació d’abús sexual infantil

Servei d'acollida

Entrevistes presencials amb una de les treballadores socials de l’entitat per explorar les necessitats i la demanda

Orientació familiar

S’ofereix un espai de reflexió i orientació psicològica per als familiars de  les víctimes d’abús sexual infantil

Teràpia individual

Indicada per a qualsevol persona que hagi patit abús sexual a la seva infància o adolescència

Assessorament jurídic

Informació, orientació i assessorament especialitzat per part d’una treballadora social i una advocada penalista

Assessorament a professionals

Per a professionals de la xarxa pública o privada que tenen indicis d’una situació d’abús sexual infantil o atenen a persones adultes que van ser víctimes

Col·laboració en investigació i formació

Elaboració i revisió de materials docents i formació de professionals a través de ponències i tutorització d’alunmes en pràctiques