Programes específics per a infància i adolescència

Complementant els serveis generals, el Servei d’Atenció Terapèutica i Jurídica també duu a terme programes específics per a col·lectius amb necessitats especials. El treball amb la infància i l’adolescència és una de les prioritats de la Fundació, així com l’assessorament i l’orientació als professionals que intervenen amb aquest col·lectiu. Una ràpida detecció i tractament de l’ASI possibilita una millor recuperació d’aquests menors.

Programa d’atenció especialitzada a menors víctimes d’abusos sexuals en la infància depenents de la DGAIA

Aquest programa es duu a terme a través del contracte que la Fundació Vicki Bernadet té amb la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya.

El programa es consolida any rere any i ja és el referent en el tema dels abusos sexuals a menors, dins del circuit oficial de protecció al menor. El programa consta dels següents serveis:

  • El servei es dirigeix als/les professionals dels equips dels serveis de protecció: EVAMIs, EAIAs, Centres d’Acolliment i Centres Residencials que tinguin la sospita o la certesa de situacions d’abusos sexuals de nens/es i adolescents.
  • Teràpia psicològica per a menors víctimes o que han comès un ASI, i estan sota tutela o en estudi per part de la DGAIA.

Programa CaixaProinfància d’atenció psicoterapèutica a menors i famílies víctimes d’ASI i en risc d’exclusió social

Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la Fundació “La Caixa”, i es va consolidar l’any 2012 amb gran èxit, augmentant anualment, el nombre de places. El programa realitza els següents serveis:

  • Atenció psicoterapèutica a menors víctimes d’abusos sexuals en la infància.
  • Atenció psicoterapèutica a les famílies, especialment atenció a les mares, els fills de les quals han estat víctimes d’ASI.
  • Grup teràpia per a mares de menors que han estat víctimes d’abús sexual intrafamiliar.