Avis Legal

Mitjançant aquesta pàgina web es facilita l’accés al portal web de FUNDACIÓ VICKI BERNADET. El fet de connectar a aquesta pàgina web implica l’acceptació del present Avís Legal.

PROPIETAT INTEL · LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts, així com el seu disseny gràfic i codis font són propietat intel · lectual de la nostra companyia, sense que puguin entendre cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del Portal.

IDENTIFICACIÓ DE L’ENTITAT. DADES REGISTRALS

En compliment del que disposa l’article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç electrònic l’informem dels següents aspectes:

FUNDACIÓ VICKI BERNADET és una societat fundació inscrita al Registre de Fundacions del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales amb el Núm. 08-0364, i amb el C.I.F G-64216385. El domicili social està a Carrer Taquígraf Martí 30-32, 08028 Barcelona. ESPANYA.
Correu electrònic: info@fbernadet.org i  Tel.: 933189769.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

FUNDACIÓ VICKI BERNADET no es responsabilitza del dany que es pogués derivar per un incorrecte ús d’aquesta web oa algun dels portals que apareguin com hipervincles a la nostra web.
Respecte els links o hiperenllaços declinem tota responsabilitat per aquells que remetin a la nostra pàgina web i en el cas d’aquells que apareguin a la nostra pàgina la connexió ho faran a títol informatiu.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb el present avís legal les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Barcelona Espanya.